Posts

Dziesięcina – czy na pewno musisz?

Dziesięcina jest bardzo ważną rzeczą. Bóg ją zaplanował, aby jego kościół miał odpowiednie zaplecze finansowe do realizacji misji i wizji na świecie jaką jest niesienie Ewangelii każdemu stworzeniu

Malachiasza 3:9-10 … czy człowiek może okradać Boga? Bo wy mnie okradacie! Lecz wy pytacie: W czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! – mówi Pan Zastępów – czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę

Dzięsięcina – ale po co i dla kogo?

Niektórzy dzielą dziesięcinę na kilka części i jedną część dają Ani, która ma problem finansowy, drugą – Łukaszowi z pracy, bo go okradli, a trzecią – na tacę w kościele. Inni oddzielają pieniądze i przesyłają na cele charytatywne i w ten sposób czują, że zaspokoili swoją “hojność”

Część ludzi uważa, że dziesięcina to przeżytek i wolą oddawać “na tacę” część swoich dochodów, ale zazwyczaj ta część nijak się ma do kwoty jaką powinni oddawać Bogu płacąc dziesięcinę

Jeszcze inni przychodzą do kościoła jak do hotelu – chcą być odsłużeni nie dając nic od siebie i często nawet nie kładą nic na tace, albo bardzo sporadycznie – o dziesięcinie nawet nie wspominając

Część osób uważa, że skoro mąż płaci to ja nie muszę – bądź odwrotnie, ale nic bardziej mylnego. Ten nakaz jest skierowany do każdego z nas z osobna

Dziesięcina – kiedyś i teraz

Kiedyś, w Starym Testamencie była formą wsparcia finansowego dla Lewitów i kapłanów, którzy usługiwali w świątyni i którzy zgodnie z Bożym prawem mieli zaopatrzenie właśnie w niej

Teraz, w czasach Nowo Testamentowych, czyli w czasach obecnych całą dziesięcinę, nie część, nie kawałek, ale całą, powinniśmy przynosić do miejsca, które jest dla nas Bożym domem

Przynieś dziesięcinę do spichlerza

Do spichlerza – czyli gdzie? Po prostu do naszego kościoła, aby tam był zapas. Dziesięcina, którą oddajemy, ma być przeznaczona dla tych, którzy nam usługują. Będą to liderzy wspólnot, pastorzy, kapłani, ci, którzy głoszą nam budujące Boże Słowo, ale także dla tych, którzy, w jakikolwiek sposób służą w naszych wspólnotach i kościołach, np. w grupach uwielbieniowych, w administracji itd.

Nasi liderzy muszą pracować na etacie i nie mogą poświęcić się w pełni na budowanie kościoła Jezusa, bo nie przynosimy całej dziesięciny do Bożego domu. Bóg tak to już zaplanował, aby ci, którzy służą mogli się utrzymywać z dziesięcin tych, którym służą. Można o tym poczytać w Ks. Liczb 18:23–29

Od 1 do 1…

Bóg mówi: „wystawcie mnie na próbę przynosząc dziesięcinę”. Dawanie dziesięciny jest wynikiem miłości do Boga i realnego z Nim spotkania, ale jednocześnie niesie za sobą Boże obietnice

Otóż, Bóg obiecuje, że kiedy przyniesiemy dziesięcinę do Bożego domu, to On wyleje na nas swoje błogosławieństwo, ochroni nasze zasoby, sprawi, że plon naszych rąk nie będzie niszczony i zaprzepaszczany, bo zabroni szarańczy pożerać nasze plony, a to, co robimy nie pozostanie bez owocu

Uwierz Bogu

Pan jest naszym zaopatrzeniem, wszystko co mamy należy do Niego, a my mamy tylko dobrze gospodarzyć jego bogactwem i systematycznie oddawać mu 10% naszych przychodów. Rób tak, a inni będą dostrzegać błogosławieństwo, które będzie nad Tobą i w ten sposób sami zostaną zachęceni do oddawaniu Bogu dziesięciny

Dziesięcina, a dawanie “na tacę”…

Biblia daje nam jasny rozdział pomiędzy oddawaniem dziesięciny, a wrzucaniem pieniędzy do “skarbony”, czy jak to się w naszym kraju powszechnie przyjęło mówić “na tacę”

Kiedy dajesz dziesięcinę realizujesz Boży obowiązek i współfinansujesz misję i wizję jaką ma pełnić kościół Jezusa Chrystusa na Ziemi

Kiedy dajesz co niedziela “na tacę” współfinansujesz niedzielne wydarzenie jakim jest nabożeństwo, ale musisz wiedzieć, że kościół działa przez cały tydzień – 365 dni w roku kontra 52 niedziele

Dziesięcina – czy na pewno musisz?

Dawaj ochotnie dziesięcinę. Nie dawaj jej automatycznie, nie ustawiaj sobie stałych zleceń, ale kiedy dajesz dziesięcinę zrób to z modlitwą

Zanim klikniemy przycisk „przelej” czy przekażemy kopertę z dziesięciną, zatrzymajmy się i zwróćmy się w modlitwie do Boga. To niezwykła rzecz się dzieje. Przekazujemy Bogu 10 % naszych dochodów, a On obiecał nam otwarcie niebios i błogosławieństwo

Przypomnij Mu o tym, powiedzmy, że wierzymy, w to, co obiecał – nie po to, jakoby On zapomniał, ale po to, żeby wzmocnić naszą wiarę i przekonanie, że stanie się tak jak Bóg obiecał

Trzymajmy Go za słowo. Wszystkie Jego obietnice przecież znalazły swoje TAK w Jezusie. Niech dawanie dziesięciny będzie świadomym i radosnym aktem, a nie tylko kliknięciem przycisku „przelej”

Pieniądze spadają z Nieba?

Czy zastanawiałeś się kiedyś jak działa Twój kościół od strony finansowej? Ile kosztuje administracja? Ile zarabia Twój Pastor? Skąd kościół bierze pieniądze na zakup wyposażenia dla grupy Uwielbienia i innych służb? Może myślisz, że pieniądze spadają z Nieba … nic bardziej mylnego

Plan finansowy

Jeśli wprowadziłeś w swoim domu plan finansowy, zbierasz paragony, liczysz swoje zyski, koszty i wydatki (do czego zachęcam) to wiesz ile kosztuje życie Twoje i twojej rodziny. Czy wiesz, że Twój kościół też ma taki plan? Biblia zachęca nas do planowania:

Łukasza 14:28 … na przykład kto z was, chcąc zbudować wieżę, nie siądzie najpierw i nie obliczy kosztów, by zobaczyć, czy mu wystarczy na jej dokończenie?

Korzystaj z pieniędzy tak, by podobać się Bogu. Postąpisz mądrze, robiąc z nich użytek w sposób odpowiedzialny i uczciwy. Aby uniknąć obciążeń związanych z życiem ponad stan, wystrzegaj się “miłowania pieniędzy”

Hebrajczyków 13:15 … prowadźcie życie wolne od umiłowania pieniędzy, zadowalając się tym, co jest obecnie. On bowiem powiedział: „Nie pozostawię cię ani nie opuszczę”

Rozwój

Jeśli inwestujesz w swój rozwój, szkolisz się, kształcisz się zawodowo to wiesz, że zdobywanie wiedzy i doświadczenia wiąże się z wydatkami. Czy wiesz, że Pastor i liderzy służb w Twoim kościele też się szkolą? Twój kościół współfinansuje, bądź w miarę możliwości finansuje w pełni rozwój swojej kadry

Pieniądze z Nieba?

Pan potrafi zaopatrywać swój kościół, ale nie zsyła na ziemię pieniędzy w paczkach – finanse kościoła znajdują się w portfelach ich członków. Jeśli jesteś majętną osobą to dawaj z ochoczego serca 10%, 20%, 50% swoich dochodów, a i tak Pan pobłogosławi Cię i zostawi Ci dość majętności na dostatnie życie.

Ubogacaj kościół swoją służbą

Zachęcam Cię do udziału np. w służbie Tea House/Coffee House wspomagającej ubogich. Jest to dobry przykład służby, gdzie możesz wzrastać w poznaniu Boga służąc jedni drugim – spożywając razem posiłek, wielbiąc Pana i  modląc się budujesz więzi i relacje mogące pomóc Ci w przyszłej ewangelizacji poza murami kościoła (spotkania w każdy poniedziałek o godzinie 10:00 w Świdnicy wejście od ulicy Muzealnej)

Hojność

Kościół realizując swoje cele i wizje potrzebuje Twojej hojności – jeśli nie dajesz pieniędzy na swoją społeczność zmień to, bo Pan oczekuje od Ciebie, że będziesz łożył hojnie na wszelką dobrą sprawę

2 Koryntian 9:5
 … a władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę

Twój Pastor, liderzy i osoby usługujące wykonują dobrą pracę i jeśli sam nie jesteś w służbie (do czego zachęcam) to weź na siebie odpowiedzialność współfinansowania kościoła, a zobaczysz większy plon jego działania

Galacjan 6:8-9 … a co człowiek sieje, to i żąć będzie. W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy

Rozciągnij swoje serce

Jeśli traktujesz kościół jak hotel – to płać za przebywanie w nim jakbyś był w hotelu, a jeśli traktujesz kościół jak swój drugi dom, to dokładaj się do “domowego budżetu”

Piotr Tomaszewski