Posts

Czas przynosić plon !

Nie mam czasu ?

W kościołach ostatnio obserwuje się dziwną mentalność tego, że ludzie nagle nie mają czasu.. Tysiące powodów do tego, by wywinąć się od obowiązków , pomocy przy organizacji eventu czy wielu innych rzeczach. Nagle to wszystko spada na Pastora, kilku liderów, którzy potem we wszystkim siedzą urobieni po pachy. Na wzgląd,że brak ludzi do pracy, nie ma komu robić.

Dość znajome, prawda ? 

Kochani… Ta era już się kończy.  Jeżeli nie chcesz angażować się w budowaniu Królestwa, dla Boga nie stanowi to problemu. On użyje nawet i osiołka , by swój plan wdrożyć.  Jednak później nie dziwmy się, że nasza relacja z Bogiem nie wzrasta, ciągle stoimy w miejscu, coś jest nie tak. Słowo mówi nam wyraźnie:

2 Tes 3;10 …bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam: Kto nie chce pracować, niechaj też nie je

Myślę, że ten fragment nie dotyczy tylko pracy fizycznej, ale także pracy dla Królestwa Bożego. Nie chcesz, pracować dla Pana, nie dziw się , że brak Ci później chleba. Nie dziw się, że coś jest nie tak i nie wzrastasz. Nie siejesz to nie zbierasz.

Owoc służby dla Boga

Przestańmy więc uciekać od pracy, zacznijmy się angażować i zbierać w tym obfity owoc dla Bożej chwały. Nie pozwólmy, by to liderzy ciągle prosili się nas o zaangażowanie, ale to my zacznijmy ich prosić.

To, że Pastor czy lider prosi Cię o zaangażowanie, to nie jest dla Ciebie karą. Jest to wyróżnieniem. Wiesz dlaczego?? Bo to znaczy, że w jego oczach jesteś osobą, która w odpowiedzialny sposób zajmie się powierzonym zadaniem.

Praca dla Pana

Danego stanowiska pracy nie podaje się byle komu. Wybiera się na nie osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.

Anna Dąbrowska