Posts

On daje więcej

Wiele ludzi znajduje się obecnie w miejscu komfortu – mają dobrą, stałą pracę, są względnie majętni i mają złudne wrażenie, że nikt nie jest w stanie dać im czegoś więcej…

Ja, moje i dla mnie

Bogaci ludzie uważają, że powodzi im się, bo własną pracą zdobyli wszystko to co posiadają – ich Ja, moje i dla mnie jest na tyle silne, że ich ego rośnie. Do takich ludzi ciężko jest dotrzeć z Ewangelią, a jednak Pan chce żebyśmy głosili zarówno do tych biednych i potrzebujących, jak i do tych majętnych, którzy mają ciężej niż Ci pierwsi, bo…

Ew. Marka 10:25 … łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego

Mam wszystko – mogę wszystko

Może Ty jesteś dziś w sytuacji, gdzie osiągnąłeś już wiele i sądzisz, że tyle Ci wystarczy. Teraz przyszedł czas na konsumpcję dóbr, czas relaksu i czas używania – przecież mam już wszystko, więc w końcu mogę robić to co chcę. Bóg jednak uważa inaczej…

Ew. Łukasza 12:19-21 … i powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! Lecz Bóg rzekł do niego: “Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?” Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem

On zna potrzeby serc

Bóg zna serce człowieka. Pan zna Ducha ludzkiego i wie, co w nim jest. Nikt nie jest w stanie zataić przed Nim swych myśli, dążeń i pragnień. On wie, że serce człowieka pragnie Boga, pragnie relacji z Nim i z Jego miłością

List do Rzymian 8:27 … a Ten, który bada serca, wie jaki jest zamysł Ducha

On daje więcej

Popatrzmy na Abrahama, majętny człowiek, który w ówczesnych czasach miał, zdawałoby się wszystko co było potrzebne do pełni szczęścia. Jednak Bóg znał jego serce i jego potrzeby – On wiedział, że Abraham pragnie mieć męskiego potomka, dziedzica majętności ze swoją żoną Sarą

W jego sercu urodził się żal do Pana, gdyż mimo tego, że był w stanie posiąść wiele dóbr nie był w stanie zdobyć błogosławieństwa w tej sprawie

Bóg jednak chciał, żeby od Abrahama miał swój początek Lud Boży – Izrael. Pan chciał dać mu więcej niż on oczekiwał. Abraham patrzył krótkowzrocznie chcąc zaspokoić swoją potrzebę, Bóg natomiast miał większy plan dla Jego rodu, dlatego kazał mu wyjść z namiotu i policzyć gwiazdy [ Ks. Rodzaju 15:1-6 ]

Wyjdź z namiotu

Gdyby Abraham pozostał w namiocie, czy byłby w stanie zobaczyć ogrom błogosławieństwa, które przyszykował dla niego Pan? Bóg chciał pokazać Abrahamowi, że tylko wychodząc z namiotu ograniczeń, żalów i skrytych pragnień serca będzie w stanie ujrzeć Jego plan

On chce dać Ci więcej – wyjdź więc dziś ze swego namiotu. Spójrz szerzej, na świat, na ludzi, na te wszystkie dusze, które czekają na Ewangelię. Bóg ma dla Ciebie plan, większy niż może Ci się wydawać, większy niż pragnienie Twojego serca. On chce wlać w twoje serce Swoje pragnienie, żeby każdy poznał Go na nowo, zszedł z drogi zła i wstąpił na drogę do Życia Wiecznego

…wyjdź z namiotu

Nowe serce

W ciągu przeciętnego życia człowieka serce uderza 2,5 miliarda razy. Od dawna wiadomo, że serce to nie tylko narząd służący do przepompowywania krwi, ale że też posiada inne, nie do końca odkryte funkcje. Umysł widzi rzeczywistość taką jaką “myśli”, że jest, natomiast serce “widzi” rzeczywistość taką jaka jest

Zatwardziałe serce człowieka

We współczesnym świecie serca wielu ludzi są twarde, zamknięte i niedostępne. Choć człowiek od tysięcy lat jest w stanie obrabiać kamień to nie jest i nie będzie nigdy w stanie obrobić swojego zatwardziałego serca, ale jest ktoś kto jest w stanie dać człowiekowi nowe serce: otwarte na ludzkie cierpienie, dzielące się miłością, współczujące i chętne do pomocy. Tym kimś, który jest w stanie nas obdarować nowym sercem jest właśnie Bóg

Ew. Jana 12:40 … Zaślepił ich oczy i twardym uczynił ich serce, żeby nie widzieli oczami oraz nie poznali sercem i nie nawrócili się

Nowe serce

Pan nie zmiękcza naszego starego zatwardziałego serca, gdyż ma inny plan – On chce dać nam nowe serce, serce mięsiste podatne na działanie Jego Ducha

Księga Ezechiela 36:26-27 … dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali

Hebrajczyków 3:7-8 … dlatego [postępujcie], jak mówi Duch ŚwiętyDziś, jeśli głos Jego usłyszycie nie zatwardzajcie serc waszych

Jak chronić swoje serce?

  • Nawróć się i ochrzcij

Dz. Apostolskie 2:38 … nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego

  • Nie pozwól, by porywał Cię nurt podążających szeroką drogą ludzi niewiary

Dz. Apostolskie 2:40 … ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia

  • Dołącz do lokalnego kościoła i miej z nim społeczność

Dz. Apostolskie 2:42-46 … trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach … przebywali razem i wszystko mieli wspólne … przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca

  • Czyń dobro i odwróć się od zła

Efezjan 5:10-11 … dochodźcie tego, co jest miłe Panu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności

  • Zachowaj ufności i nadzieję

Hebrajczyków 3:6 … Chrystus jako syn był ponad domem jego; a domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję

  • Nie zatwardzaj swojego serca

Hebrajczyków 3:8 … nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu

  • Trwaj w bliskiej społeczności z Bogiem

Hebrajczyków 3:12 … baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego

  • Napominaj swojego brata jeśli czyni nieprawość

Hebrajczyków 3:13 … napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa ”dzisiaj”, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu

  • Zachowuj niewzruszenie ufność, jaką miałeś na początku

Hebrajczyków 3:14 … staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku

  • Słuchaj Jego głosu

Hebrajczyków 3:15 … dziś, jeśli głos jego usłyszycie, Nie zatwardzajcie serc waszych

 

 

Piotr Tomaszewski

 

Events

Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria