Wpisy

Plan konferencji – KROK

Mamy plan naszej nowej konferencji KROK_w stronę Nieba

plan konferencji grafika

Informujemy ponad to, że: 

 

 • rejestracja startuje 2.04.2017 w godzinach popołudniowych
 • w przerwach między sesjami i od początku konferencji będzie czynna nasza kawiarenka, gdzie będzie można zakupić wodę, świeże bułki i coś słodkiego
 • w okolicy kościoła, który zlokalizowany jest w samym centrum miasta można z łatwością odnaleźć lokale gastronomiczne i sklepy spożywcze (szczegółowa mapka będzie rozdana na początku konferencji)
 • podczas wydarzenia będzie zbierana kolekta na pokrycie kosztów konferencji
 • opieka nad dziećmi we własnym zakresie
 • wszystkie sesje będą nagrywane (audio) i za darmo udostępnione do pobrania i odsłuchania na naszej stronie www
 • możliwość nagrania sesji na płytach CD i na pendrive pod koniec wydarzenia – opłata dowolna

KROK wiary

Chodzenie po wodzie jest możliwe. Po prostu nie znajduje się w zasięgu ludzkich możliwości. Co niemożliwe jest u ludzi możliwe jest u Boga. Tylko dzięki wierze w Niego jesteśmy w stanie wykonać pierwszy KROK i iść za naszym Panem

Iluzja czy cud?

Chodzenie po wodzie jest sztuczką eksploatowaną przez różnych magików. Dla przykładu iluzjonista Dynamo Steven Frayne zaprezentował w sercu Londynu sztuczkę spacerując po Tamizie. Jezus nie jest jednak iluzjonistą zabawiającym ludzi sprytnymi sztuczkami. Sprawił cud, a cudów nie da się wytłumaczyć w racjonalny sposób, bo gdyby się dało, nie byłyby cudami

Dlaczego Jezus chodził po wodzie?

Pan nie skracał sobie drogę przez jezioro, nie zrobił też tego tylko dlatego, że jest wszechmogący i po prostu mógł to uczynić. Chodzenie Jezusa po wodzie było kolejną próbą i lekcją przygotowującą uczniów do tego, aby odkryli prawdę o Nim. Dokonał niemożliwego by wzmocnić ich wiarę i by zachęcić ich do nadnaturalnych czynów

Krok wiary

Piotr doszedł po wodzie do samego Jezusa, czego nie uczynił żaden inny uczeń Jezusa. Zrobił krok wiary choć wszystko przemawiało za tym, że zacznie tonąć już od pierwszego kroku – jednak Jego wiara była silniejsza i zrobił pierwszy krok, a potem kolejny i kolejny aż doszedł do celu

Mateusza 14:28-31 … na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie! A On rzekł: Przyjdź! Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś, małej wiary?

Siła wiary

O potędze wiary Jezus mówił już w przypowieści o ziarnie gorczycy. Mówił też, że samą tylko wiarą moglibyśmy przesuwać góry. Mówił także, że będziemy w stanie czynić to co On, a nawet więcej

Zaufaj Mu

Bóg wzywa nas do siebie i powinniśmy mu zaufać, bo z Nim to, co niemożliwe, może stać się wykonalne. Jezus uczy nas, abyśmy nie polegali na sobie, ale na mocy Boga, bo dla Niego nie ma nic niemożliwego

KROK_w stronę Nieba

Pragniemy zaprosić Cię, abyś wraz z nami zrobił swój KROK w stronę Nieba i pozwolił Bogu prowadzić się w tym roku. W tym celu zorganizowaliśmy jednodniową konferencję w Świdnicy, która pomoże Ci w obraniu dobrego kierunku i podążaniu za Jego głosem

 • co? – konferencja KROK_w stronę Nieba
 • gdzie? – kaplica kościoła Świdnica dla Jezusa
 • kiedy? – sobota 29.04.2017 od godziny 10:00 do 20:30
 • za ile? – darmowy wstęp – podczas konferencji zostanie zebrana kolekta na pokrycie kosztów konferencji

Czekamy na Ciebie!

 

KROK

Dzisiaj świat proponuje człowiekowi wiele dróg do wyboru, wiele z nich wyprowadzi Cię na manowce, ale jeśli będziesz dziś słuchał słów Pana ostoisz się na Jego ścieżce i wybierzesz jedyną słuszną drogę – kroczyć po śladach Jezusa. Zrób dziś KROK_w stronę nieba

Księga Micheasza 4:2 … niech nas nauczy dróg swoich, byśmy chodzili Jego ścieżkami

Droga na zatracenie

Biblia i sam Jezus daje Ci ostrzeżenie przed fałszywym nauczaniem, które będzie Cię prowadzić na drogę zatracenia, drogę wiodącą do śmierci, drogę, która odwiedzie nas od prawdziwego Boga

Ewangelia Łukasza 21:8 … strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: „Ja jestem” oraz: „Nadszedł czas”. Nie chodźcie za nimi!

Wybierz dobrą drogę

Pan podpowiada jakie czyny pomogą Ci pozostać na dobrej drodze, drodze, którą Bóg zaplanował dla Ciebie, drodze, którą kierował się Jego syn

List do Rzymian 12:9-13 … miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu! Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali! Zaradzajcie potrzebom świętych! Przestrzegajcie gościnności!

Podążaj Jego drogami

Bóg pokazuje Ci w jaki sposób i za jakimi wartościami masz podążać, aby zdobyć nagrodę – życie wieczne

1 List do Tymoteusza 6:11-14 … podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością! Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i [o nim] złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków … ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa

Nie schodź z Jego ścieżki

Nie odwracaj się od swojego Boga, nie schodź z Jego ścieżki i nie daj się pokonać Diabłu, który pragnie Cię odwieźć z drogi sprawiedliwości

2 List św. Piotra 2:20-22 … jeżeli bowiem uciekają od zgnilizny świata przez poznanie Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, a potem oddając się jej ponownie zostają pokonani, to koniec ich jest gorszy od początków. Lepiej bowiem byłoby im nie znać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją odwrócić się od podanego im świętego przykazania. Spełniło się na nich to, o czym słusznie mówi przysłowie: Pies powrócił do tego, co sam zwymiotował, a świnia umyta – do kałuży błota

Pomóż innym

Pan stawia Cię na drodze innych ludzi, daj im szansę na powrót na Jego ścieżkę

List Jakuba 5:19-20 … jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy

KROK_w stronę nieba

Jeśli chcesz kroczyć Jego drogą musisz wykonać pierwszy krok. Zachęcam Cię do wzięcia udziału w naszej nowej kwietniowej konferencji KROK_w stronę nieba

 • gdzie? – kościół Świdnica dla Jezusa
 • kiedy? – 29 kwietnia 2017
 • za ile? – darmowy wstęp

Pragniemy, żeby ta konferencja stała się dla Ciebie początkiem drogi w stronę Nieba. Czasem odnowienia relacji z Bogiem, czasem ukierunkowania swojej drogi i czasem nabierania rozpędu od KROK-u do biegu

1 List do Koryntian 9:24 … czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali

…abyś na końcu tej drogi mógł powiedzieć: W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem (2 Tym. 4:7)

CZEKAMY NA CIEBIE!

Wydarzenia

Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria