Wpisy

Przebudzenie zaczyna się od Ciebie

Przebudzenie w naszym kraju zaczyna się od Ciebie, zaczyna się od twoich chęci i twoich czynów

Przebudzenie

Według Encyklopedii PWN słowo przebudzenie oznacza przerwanie snu, otrząśnięcie się z odrętwienia, wyrwanie kogoś z odrętwienia i z zamyślenia. Odpowiedz sobie na pytanie: „Co dla mnie oznacza to słowo?”

Wystarczy jedno spojrzenie na ten kraj, żeby stwierdzić, że Polska potrzebuje uzdrowienia w każdym wymiarze, a duchowe przebudzenie jest odpowiedzią na tą potrzebę

Jeśli chcesz być częścią duchowego przebudzenia to musisz poznać kilka z jego aspektów…

Zacznij od Siebie

Jeśli uważasz, że nie masz tej charyzmy, tej odwagi do głoszenia ludziom o Jezusie, tej chęci by wykonywać Jego nakaz misyjny to zacznij się modlić o te rzeczy

Wykonaj pracę w swoim sercu i módl się o nasz kraj, o swoje miasto. Zacznij rozmawiać z ludźmi o Bogu, bądź tą pierwszą iskrą, pierwszym zapalnikiem ich serc

List do Filipian 2:13 … albowiem Bóg według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie

Razem możemy wszystko

Pan powołał nas do wspólnoty, gdyż razem, stojąc w modlitwie i w działaniach zmieniamy nasz kraj. Bóg potwierdza swoją obecnością i mocą, że ten kraj i cały świat należy do Niego – zacznij w to wierzyć i działać z innymi na rzecz Królestwa Bożego

Ew. Mateusza 18:19-20 … jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich

Nie odpuszczaj

Na twojej drodze nie jest zawsze pięknie. Nie zawsze ludzie są uzdrawiani, a Ty sam nie zawsze jesteś mile przyjęty – przeklinają Cię w duchu religii i w duchu niewiary, ale…

Bądź mężny, mocny i nie poddawaj się, gdyż Pan jest z Tobą. On zesłał nam pocieszyciela w postaci Ducha Świętego – Jego się trzymaj i z nim współdziałaj

Ks. Jozuego 1:9 … Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz

Królestwo Boże jest tu i teraz

Nie czekaj aż któryś z kaznodziei ogłosi w Polsce przebudzenie – one już trwa. Zaczyna się najpierw w twoim sercu i roznosi się wśród twojej rodziny, twoich znajomych z życia i z pracy aż zaczyna wylewać się na ulicę twojego miasta i obejmuje swoim zasięgiem sąsiednie miejscowości, a potem cały kraj

Tak to się działo za czasów pierwszych chrześcijan i tak jest też teraz – świat się zmienił, ale Bóg i Jego obietnice są niezmienne. On będzie królował na tej ziemi, a ty masz wyjątkową szansę i przywilej zasiąść koło Jego tronu

… Przebudzenie zaczyna się od Ciebie

 

On daje więcej

Wiele ludzi znajduje się obecnie w miejscu komfortu – mają dobrą, stałą pracę, są względnie majętni i mają złudne wrażenie, że nikt nie jest w stanie dać im czegoś więcej…

Ja, moje i dla mnie

Bogaci ludzie uważają, że powodzi im się, bo własną pracą zdobyli wszystko to co posiadają – ich Ja, moje i dla mnie jest na tyle silne, że ich ego rośnie. Do takich ludzi ciężko jest dotrzeć z Ewangelią, a jednak Pan chce żebyśmy głosili zarówno do tych biednych i potrzebujących, jak i do tych majętnych, którzy mają ciężej niż Ci pierwsi, bo…

Ew. Marka 10:25 … łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego

Mam wszystko – mogę wszystko

Może Ty jesteś dziś w sytuacji, gdzie osiągnąłeś już wiele i sądzisz, że tyle Ci wystarczy. Teraz przyszedł czas na konsumpcję dóbr, czas relaksu i czas używania – przecież mam już wszystko, więc w końcu mogę robić to co chcę. Bóg jednak uważa inaczej…

Ew. Łukasza 12:19-21 … i powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?” Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem

On zna potrzeby serc

Bóg zna serce człowieka. Pan zna Ducha ludzkiego i wie, co w nim jest. Nikt nie jest w stanie zataić przed Nim swych myśli, dążeń i pragnień. On wie, że serce człowieka pragnie Boga, pragnie relacji z Nim i z Jego miłością

List do Rzymian 8:27 … a Ten, który bada serca, wie jaki jest zamysł Ducha

On daje więcej

Popatrzmy na Abrahama, majętny człowiek, który w ówczesnych czasach miał, zdawałoby się wszystko co było potrzebne do pełni szczęścia. Jednak Bóg znał jego serce i jego potrzeby – On wiedział, że Abraham pragnie mieć męskiego potomka, dziedzica majętności ze swoją żoną Sarą

W jego sercu urodził się żal do Pana, gdyż mimo tego, że był w stanie posiąść wiele dóbr nie był w stanie zdobyć błogosławieństwa w tej sprawie

Bóg jednak chciał, żeby od Abrahama miał swój początek Lud Boży – Izrael. Pan chciał dać mu więcej niż on oczekiwał. Abraham patrzył krótkowzrocznie chcąc zaspokoić swoją potrzebę, Bóg natomiast miał większy plan dla Jego rodu, dlatego kazał mu wyjść z namiotu i policzyć gwiazdy [ Ks. Rodzaju 15:1-6 ]

Wyjdź z namiotu

Gdyby Abraham pozostał w namiocie, czy byłby w stanie zobaczyć ogrom błogosławieństwa, które przyszykował dla niego Pan? Bóg chciał pokazać Abrahamowi, że tylko wychodząc z namiotu ograniczeń, żalów i skrytych pragnień serca będzie w stanie ujrzeć Jego plan

On chce dać Ci więcej – wyjdź więc dziś ze swego namiotu. Spójrz szerzej, na świat, na ludzi, na te wszystkie dusze, które czekają na Ewangelię. Bóg ma dla Ciebie plan, większy niż może Ci się wydawać, większy niż pragnienie Twojego serca. On chce wlać w twoje serce Swoje pragnienie, żeby każdy poznał Go na nowo, zszedł z drogi zła i wstąpił na drogę do Życia Wiecznego

…wyjdź z namiotu

Ewangelizacja – mój styl życia

Ewangelizacja – co dla Ciebie oznacza to słowo? Czy jest to dla Ciebie wyzwanie – pozornie niemożliwe do wykonania, a może słysząc to słowo twoje serce podskakuje z radości? Może sądzisz, że to zadanie nie dla Ciebie, że inni są bardziej bezpośredni, odważniejsi, a Ty? … Ty tego tak nie czujesz

Misja do wykonania

Patrząc na służbę jaką pełnił Jezus możemy zauważyć, że przyprowadzał On ludzi do Boga w każdym miejscu, w którym się pojawił. Głosił w świątyniach, na ulicach, w domach – wszędzie było go pełno. Choć jego praca trwała zaledwie 3 lata to mimo tego dotarł ze swoim poselstwem do tysięcy osób

Zanim nasz Pan odszedł z tego świata i uniósł się do Nieba pozostawił nam misję do wypełnienia. Misję, która winna być celem naszego życia. Tą misją jest właśnie głoszenie dobrej nowiny

Ewg. Marka 16:15 … idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu

Ewangelizacja – to problem?

Dlaczego Twój kościół się nie rozrasta – może zastanawiasz się, gdzie leży źródło problemu? Niestety problemem najczęściej jesteś Ty i ja. Musimy nad tym popracować jeśli mamy przynieść Boże Życie do naszych miast, do tych wszystkich serc, które czekają na nasz ruch

Odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu

Musisz uwierzyć, że to Ty jesteś odpowiednią osobą. Pan wybrał Ciebie zanim jeszcze się urodziłeś. Nie wybrał Ciebie, żebyś tylko siedział w wygodnej ławce co niedzielę. Jeśli nawet służysz mu jako członek służby, bądź lider to wiedz, że On pragnie żebyś robił coś ponad to – pragnie żebyś głosił Ewangelię innym ludziom i dzielił się z nimi swoim świadectwem

Tylko dla odważnych?

Niektórym wydaje się, że to służba dla wybranych, najbardziej wygadanych i otwartych ludzi w kościele. Zdaje się, że część osób najchętniej wysłałaby grupkę takich misjonarzy poza mury kościoła i z poczuciem wypełnienia misji spokojnie zasiadła w swojej strefie komfortu

Jeśli brak Ci siły, odwagi i przede wszystkim chęci do głoszenia innym Ewangelii to może oznaczać, że najwyższy czas paść na kolana i prosić Pana o wzmocnienie, ducha odwagi, który rozpali w Tobie na nowo tą pierwszą miłość jaką Bóg wlał w Twoje serce – miłość do innych ludzi i chęć, aby i oni byli zbawieni

Masz pomocnika – nie jesteś sam!

Pan wie jakie trudności możesz spotkać na swojej drodze głoszenia dobrej nowiny i wszystko zaplanował tak, żebyś nie był w tym sam. Dał nam Ducha Świętego, który jest naszym wsparciem, naszą pomocą i źródłem naszych chęci i sił

Jesteśmy w pełni wyposażeni i niema takiego problemu, który byłby większy niż nasz Pan

Ewg. Jana 20:22-23 … «Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam» Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego!»

Jesteś misjonarzem

Tak to właśnie Ty i ja jesteśmy misjonarzami. Pan polecił nam iść i nauczać wszystkie narody świata, posłał nas do ludzi w naszym mieście, do znajomych w naszej pracy i do członków naszych rodzin. Sam Jezus głosił głównie nieznajomym, bo jeśli skupiłby się tylko na swoich znajomych szybko nie miałby komu głosić. On chce, żeby Ewangelizacja stałą się Twoim i moim stylem życia

Ewg. Mateusza 28:19 … idźcie i nauczajcie wszystkie narody

Wydarzenia

Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria