Grupy Domowe

Moim marzeniem jest, aby grupy swoim oddziaływaniem objęły nas wszystkich tworzących społeczność kościoła w Świdnicy, ponieważ nie można chyba nie docenić ich wartości. Była to siła nośna pierwszego Kościoła, tak jest też i dzisiaj !