W drodze do ziemi obiecanej

Właściwe miejsce światła