przebudzenie w polsce

Przebudzenie zaczyna się od Ciebie

Przebudzenie w naszym kraju zaczyna się od Ciebie, zaczyna się od twoich chęci i twoich czynów

Przebudzenie

Według Encyklopedii PWN słowo przebudzenie oznacza przerwanie snu, otrząśnięcie się z odrętwienia, wyrwanie kogoś z odrętwienia i z zamyślenia. Odpowiedz sobie na pytanie: “Co dla mnie oznacza to słowo?”

Wystarczy jedno spojrzenie na ten kraj, żeby stwierdzić, że Polska potrzebuje uzdrowienia w każdym wymiarze, a duchowe przebudzenie jest odpowiedzią na tą potrzebę

Jeśli chcesz być częścią duchowego przebudzenia to musisz poznać kilka z jego aspektów…

Zacznij od Siebie

Jeśli uważasz, że nie masz tej charyzmy, tej odwagi do głoszenia ludziom o Jezusie, tej chęci by wykonywać Jego nakaz misyjny to zacznij się modlić o te rzeczy

Wykonaj pracę w swoim sercu i módl się o nasz kraj, o swoje miasto. Zacznij rozmawiać z ludźmi o Bogu, bądź tą pierwszą iskrą, pierwszym zapalnikiem ich serc

List do Filipian 2:13 … albowiem Bóg według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie

Razem możemy wszystko

Pan powołał nas do wspólnoty, gdyż razem, stojąc w modlitwie i w działaniach zmieniamy nasz kraj. Bóg potwierdza swoją obecnością i mocą, że ten kraj i cały świat należy do Niego – zacznij w to wierzyć i działać z innymi na rzecz Królestwa Bożego

Ew. Mateusza 18:19-20 … jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich

Nie odpuszczaj

Na twojej drodze nie jest zawsze pięknie. Nie zawsze ludzie są uzdrawiani, a Ty sam nie zawsze jesteś mile przyjęty – przeklinają Cię w duchu religii i w duchu niewiary, ale…

Bądź mężny, mocny i nie poddawaj się, gdyż Pan jest z Tobą. On zesłał nam pocieszyciela w postaci Ducha Świętego – Jego się trzymaj i z nim współdziałaj

Ks. Jozuego 1:9 … Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz

Królestwo Boże jest tu i teraz

Nie czekaj aż któryś z kaznodziei ogłosi w Polsce przebudzenie – one już trwa. Zaczyna się najpierw w twoim sercu i roznosi się wśród twojej rodziny, twoich znajomych z życia i z pracy aż zaczyna wylewać się na ulicę twojego miasta i obejmuje swoim zasięgiem sąsiednie miejscowości, a potem cały kraj

Tak to się działo za czasów pierwszych chrześcijan i tak jest też teraz – świat się zmienił, ale Bóg i Jego obietnice są niezmienne. On będzie królował na tej ziemi, a ty masz wyjątkową szansę i przywilej zasiąść koło Jego tronu

… Przebudzenie zaczyna się od Ciebie

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *