prezent w dłoniach

On daje więcej

Wiele ludzi znajduje się obecnie w miejscu komfortu – mają dobrą, stałą pracę, są względnie majętni i mają złudne wrażenie, że nikt nie jest w stanie dać im czegoś więcej…

Ja, moje i dla mnie

Bogaci ludzie uważają, że powodzi im się, bo własną pracą zdobyli wszystko to co posiadają – ich Ja, moje i dla mnie jest na tyle silne, że ich ego rośnie. Do takich ludzi ciężko jest dotrzeć z Ewangelią, a jednak Pan chce żebyśmy głosili zarówno do tych biednych i potrzebujących, jak i do tych majętnych, którzy mają ciężej niż Ci pierwsi, bo…

Ew. Marka 10:25 … łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego

Mam wszystko – mogę wszystko

Może Ty jesteś dziś w sytuacji, gdzie osiągnąłeś już wiele i sądzisz, że tyle Ci wystarczy. Teraz przyszedł czas na konsumpcję dóbr, czas relaksu i czas używania – przecież mam już wszystko, więc w końcu mogę robić to co chcę. Bóg jednak uważa inaczej…

Ew. Łukasza 12:19-21 … i powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! Lecz Bóg rzekł do niego: “Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?” Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem

On zna potrzeby serc

Bóg zna serce człowieka. Pan zna Ducha ludzkiego i wie, co w nim jest. Nikt nie jest w stanie zataić przed Nim swych myśli, dążeń i pragnień. On wie, że serce człowieka pragnie Boga, pragnie relacji z Nim i z Jego miłością

List do Rzymian 8:27 … a Ten, który bada serca, wie jaki jest zamysł Ducha

On daje więcej

Popatrzmy na Abrahama, majętny człowiek, który w ówczesnych czasach miał, zdawałoby się wszystko co było potrzebne do pełni szczęścia. Jednak Bóg znał jego serce i jego potrzeby – On wiedział, że Abraham pragnie mieć męskiego potomka, dziedzica majętności ze swoją żoną Sarą

W jego sercu urodził się żal do Pana, gdyż mimo tego, że był w stanie posiąść wiele dóbr nie był w stanie zdobyć błogosławieństwa w tej sprawie

Bóg jednak chciał, żeby od Abrahama miał swój początek Lud Boży – Izrael. Pan chciał dać mu więcej niż on oczekiwał. Abraham patrzył krótkowzrocznie chcąc zaspokoić swoją potrzebę, Bóg natomiast miał większy plan dla Jego rodu, dlatego kazał mu wyjść z namiotu i policzyć gwiazdy [ Ks. Rodzaju 15:1-6 ]

Wyjdź z namiotu

Gdyby Abraham pozostał w namiocie, czy byłby w stanie zobaczyć ogrom błogosławieństwa, które przyszykował dla niego Pan? Bóg chciał pokazać Abrahamowi, że tylko wychodząc z namiotu ograniczeń, żalów i skrytych pragnień serca będzie w stanie ujrzeć Jego plan

On chce dać Ci więcej – wyjdź więc dziś ze swego namiotu. Spójrz szerzej, na świat, na ludzi, na te wszystkie dusze, które czekają na Ewangelię. Bóg ma dla Ciebie plan, większy niż może Ci się wydawać, większy niż pragnienie Twojego serca. On chce wlać w twoje serce Swoje pragnienie, żeby każdy poznał Go na nowo, zszedł z drogi zła i wstąpił na drogę do Życia Wiecznego

…wyjdź z namiotu

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *