Ktoś kto kocha bardziej niż Mama?!

Zdaje się nam, że nasze mamy kochają nas najbardziej na świecie – w końcu to one dały nam życie, opiekowały się nami, żywiły, utrzymywały, przytulały, pomagały rozwiązywać nasze problemy i robiły jeszcze tysiąc innych rzeczy, które sprawiły, że możemy dziś być tymi kimi jesteśmy … ale jest ktoś kto kocha nas bardziej niż one, tym kimś jest Bóg

Nasz Pan znał nasze imię zanim nasze mamy i ojcowie je nam nadali. On tak bardzo nas ukochał, że oddał życie swojego dziecka za nas, abyśmy mogli żyć wiecznie. Kocha nas nieustającą miłością, zawsze był, jest i będzie z nami – On nigdy nas nie opuści

Rola matki

Pełnienie roli matki jest bardzo ważnym zadaniem, jakie Bóg daje kobiecie. Matki mają kochać swoje dzieci

List do Tytusa 2:4-5 … niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom

Kiedy zaczyna się macierzyństwo?

Dzieci są darem od Pana (Psalm 127:3-5). W Liście do Tytusa 2:4 pojawia się greckie słowo „phileoteknos”. Słowo to opisuje pewien rodzaj szczególnej miłości, miłości matczynej

Znaczenie tego słowa to: „wybieranie” dzieci ponad wszystko, troska o nie, karmienie ich, obejmowanie ich z miłością, odpowiadanie na ich potrzeby, łagodne okazywanie życzliwości dzieciom, jako wyjątkowym darom od Pana

Co Biblia mówi o wychowaniu dzieci?

W Piśmie Świętym zostało nam przykazane, abyśmy dopilnowali, że miłość macierzyńska jest dla nas najważniejsza. W Biblii zarówno matkom jak i ojcom zostało nakazane, aby byli:

  • Dostępni: rano, w południe i w nocy (Księga Powtórzonego Prawa 6:6-7)
  • Zaangażowani: umieli współżyć, dyskutować, myśleli i wspólnie przechodzili przez życie (Efezjan 6:4)
  • Nauczali: Pisma Świętego, biblijnego światopoglądu (Psalm 78:5-6, Księga Powtórzonego Prawa 4:10, Efezjan 6:4)
  • Dający nauki: uczenie dziecka, by wykształcało właściwe wzorce i odkrywało swoją siłę (Księga Przysłów 22:6)
  • Dyscyplinujący: mają uczyć bojaźni Pańskiej, tworzyć stałe wzorce w sposób trwały, pełen miłości, pewności (Efezjan 6:4, List do Hebrajczyków 12:5-11, Księga Przysłów 13:24, 19:18, 22:15, 23:13-14, 29:15-17)
  • Kultywujący: mają zapewnić właściwe środowisko stałego wspierania słowem, dawać wolność do popełniania błędów, do wyrażania emocji, akceptację, bezwarunkową miłość (List św. Pawła do Tytusa 2:4, 2 Tymoteusza 1:7, Efezjan 4:29-32, 5:1-2, Galatów 5:22, 1 Piotra 3:8-9).
  • Wychowujący w prawości: mamy żyć tak, jak mówimy, pokazywać właściwe życie, poprzez co dziecko może się uczyć rozumiejąc to, co najważniejsze w pobożnym życiu (Księga Powtórzonego Prawa 4:9, 15, 23; Księga Przysłów 10:9, 11:3; Psalm 37:18, 37)

Czy każda kobieta musi zostać matką?

Biblia nigdy nie mówiła, że każda kobieta powinna zostać matką. Jednak naucza, że te, które Pan pobłogosławił dziećmi, powinny potraktować tę odpowiedzialność bardzo serio

Idealna mama

Matki mają unikalne i wyjątkowo ważne zadanie w życiu swoich dzieci. Macierzyństwo nie jest ciężkim, nieprzyjemnym zadaniem

To matka nosi dziecko w swoim łonie, kiedy jest w ciąży, i ona troszczy się o nie i karmi je, gdy dziecko jest małe, zatem to ona odgrywa bardzo ważną rolę w życiu dzieci, nastolatków, młodych dorosłych, a także dzieci w pełni już dorosłych. I choć rola matki musi się zmieniać i rozwijać, miłość, troska, kultywowanie i dodawanie odwagi przez matkę nie powinno nigdy ustać

Idealna mama pragnie był jej dziecko spotkało na swojej drodze Jezusa, bo wie, że tylko w Nim jest zbawienie dla jej dziecka