tędy droga, ręka boga

Jak trwoga to do Boga

Stare polskie przysłowie mówi: “…jak trwoga to do Boga…” – oznacza, iż często Boga ignorujemy, nie zwracamy na niego uwagi. Gdy jest nam dobrze, Bóg nam jest niepotrzebny

Szukaj, a znajdziesz Go

Gdy przychodzą trudne chwile, zwracamy się do Boga o pomoc. Dopiero, gdy nam jest źle, przypominamy sobie o istnieniu Boga, ale On jest cały czas z Nami i daje się odnaleźć

Jeremiasza 29:12-13 … gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem

On zna nasze troski

Nazbyt łatwo lekceważmy zwracanie się do Boga w potrzebie, tak jakby to była tylko modlitwa interesowana, a zatem niedoskonała. Lecz Bóg zna naszą słabość, wie, że pamiętamy o Nim i Jego serce nie jest nieczułe na nasze troski

Ewg. Jana  16:24 … do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna

Filipa 4:6-7 … nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie

Modlitwa z wiarą 

Niech Pan sprawi, abyśmy zrozumieli powiązanie między modlitwą, a wiarą. Modlitwa prowadzi nas ku coraz większej nadziei i wzrostu naszej wiary w to, że Pan wypełni swoje obietnice

Ewg. Marka 11:24 … wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam

List do Rzymian 5:5 … nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany

Modlitwa może uczynić cuda

On jest Wszechmocnym Bogiem i tak jak kiedyś czynił cuda, tak i dziś je czyni

Jakuba 5:16 … wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego

Jak trwoga to do Boga?!

Jak najbardziej – On, jak nikt inny może i chce nam pomóc … dlaczego? On nas kocha – prawdziwą miłością i chce, żeby Jego dzieci żyły bez trosk i w zdrowiu

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *