miasto wektor, ewangelizacja, mój styl życia

Ewangelizacja – mój styl życia

Ewangelizacja – co dla Ciebie oznacza to słowo? Czy jest to dla Ciebie wyzwanie – pozornie niemożliwe do wykonania, a może słysząc to słowo twoje serce podskakuje z radości? Może sądzisz, że to zadanie nie dla Ciebie, że inni są bardziej bezpośredni, odważniejsi, a Ty? … Ty tego tak nie czujesz

Misja do wykonania

Patrząc na służbę jaką pełnił Jezus możemy zauważyć, że przyprowadzał On ludzi do Boga w każdym miejscu, w którym się pojawił. Głosił w świątyniach, na ulicach, w domach – wszędzie było go pełno. Choć jego praca trwała zaledwie 3 lata to mimo tego dotarł ze swoim poselstwem do tysięcy osób

Zanim nasz Pan odszedł z tego świata i uniósł się do Nieba pozostawił nam misję do wypełnienia. Misję, która winna być celem naszego życia. Tą misją jest właśnie głoszenie dobrej nowiny

Ewg. Marka 16:15 … idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu

Ewangelizacja – to problem?

Dlaczego Twój kościół się nie rozrasta – może zastanawiasz się, gdzie leży źródło problemu? Niestety problemem najczęściej jesteś Ty i ja. Musimy nad tym popracować jeśli mamy przynieść Boże Życie do naszych miast, do tych wszystkich serc, które czekają na nasz ruch

Odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu

Musisz uwierzyć, że to Ty jesteś odpowiednią osobą. Pan wybrał Ciebie zanim jeszcze się urodziłeś. Nie wybrał Ciebie, żebyś tylko siedział w wygodnej ławce co niedzielę. Jeśli nawet służysz mu jako członek służby, bądź lider to wiedz, że On pragnie żebyś robił coś ponad to – pragnie żebyś głosił Ewangelię innym ludziom i dzielił się z nimi swoim świadectwem

Tylko dla odważnych?

Niektórym wydaje się, że to służba dla wybranych, najbardziej wygadanych i otwartych ludzi w kościele. Zdaje się, że część osób najchętniej wysłałaby grupkę takich misjonarzy poza mury kościoła i z poczuciem wypełnienia misji spokojnie zasiadła w swojej strefie komfortu

Jeśli brak Ci siły, odwagi i przede wszystkim chęci do głoszenia innym Ewangelii to może oznaczać, że najwyższy czas paść na kolana i prosić Pana o wzmocnienie, ducha odwagi, który rozpali w Tobie na nowo tą pierwszą miłość jaką Bóg wlał w Twoje serce – miłość do innych ludzi i chęć, aby i oni byli zbawieni

Masz pomocnika – nie jesteś sam!

Pan wie jakie trudności możesz spotkać na swojej drodze głoszenia dobrej nowiny i wszystko zaplanował tak, żebyś nie był w tym sam. Dał nam Ducha Świętego, który jest naszym wsparciem, naszą pomocą i źródłem naszych chęci i sił

Jesteśmy w pełni wyposażeni i niema takiego problemu, który byłby większy niż nasz Pan

Ewg. Jana 20:22-23 … «Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam» Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego!»

Jesteś misjonarzem

Tak to właśnie Ty i ja jesteśmy misjonarzami. Pan polecił nam iść i nauczać wszystkie narody świata, posłał nas do ludzi w naszym mieście, do znajomych w naszej pracy i do członków naszych rodzin. Sam Jezus głosił głównie nieznajomym, bo jeśli skupiłby się tylko na swoich znajomych szybko nie miałby komu głosić. On chce, żeby Ewangelizacja stałą się Twoim i moim stylem życia

Ewg. Mateusza 28:19 … idźcie i nauczajcie wszystkie narody

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *