kolorowe chmury, grafika, dziesięcina, ręce podniesione do góry

Dziesięcina – czy na pewno musisz?

Dziesięcina jest bardzo ważną rzeczą. Bóg ją zaplanował, aby jego kościół miał odpowiednie zaplecze finansowe do realizacji misji i wizji na świecie jaką jest niesienie Ewangelii każdemu stworzeniu

Malachiasza 3:9-10 … czy człowiek może okradać Boga? Bo wy mnie okradacie! Lecz wy pytacie: W czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! – mówi Pan Zastępów – czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę

Dzięsięcina – ale po co i dla kogo?

Niektórzy dzielą dziesięcinę na kilka części i jedną część dają Ani, która ma problem finansowy, drugą – Łukaszowi z pracy, bo go okradli, a trzecią – na tacę w kościele. Inni oddzielają pieniądze i przesyłają na cele charytatywne i w ten sposób czują, że zaspokoili swoją “hojność”

Część ludzi uważa, że dziesięcina to przeżytek i wolą oddawać “na tacę” część swoich dochodów, ale zazwyczaj ta część nijak się ma do kwoty jaką powinni oddawać Bogu płacąc dziesięcinę

Jeszcze inni przychodzą do kościoła jak do hotelu – chcą być odsłużeni nie dając nic od siebie i często nawet nie kładą nic na tace, albo bardzo sporadycznie – o dziesięcinie nawet nie wspominając

Część osób uważa, że skoro mąż płaci to ja nie muszę – bądź odwrotnie, ale nic bardziej mylnego. Ten nakaz jest skierowany do każdego z nas z osobna

Dziesięcina – kiedyś i teraz

Kiedyś, w Starym Testamencie była formą wsparcia finansowego dla Lewitów i kapłanów, którzy usługiwali w świątyni i którzy zgodnie z Bożym prawem mieli zaopatrzenie właśnie w niej

Teraz, w czasach Nowo Testamentowych, czyli w czasach obecnych całą dziesięcinę, nie część, nie kawałek, ale całą, powinniśmy przynosić do miejsca, które jest dla nas Bożym domem

Przynieś dziesięcinę do spichlerza

Do spichlerza – czyli gdzie? Po prostu do naszego kościoła, aby tam był zapas. Dziesięcina, którą oddajemy, ma być przeznaczona dla tych, którzy nam usługują. Będą to liderzy wspólnot, pastorzy, kapłani, ci, którzy głoszą nam budujące Boże Słowo, ale także dla tych, którzy, w jakikolwiek sposób służą w naszych wspólnotach i kościołach, np. w grupach uwielbieniowych, w administracji itd.

Nasi liderzy muszą pracować na etacie i nie mogą poświęcić się w pełni na budowanie kościoła Jezusa, bo nie przynosimy całej dziesięciny do Bożego domu. Bóg tak to już zaplanował, aby ci, którzy służą mogli się utrzymywać z dziesięcin tych, którym służą. Można o tym poczytać w Ks. Liczb 18:23–29

Od 1 do 1…

Bóg mówi: „wystawcie mnie na próbę przynosząc dziesięcinę”. Dawanie dziesięciny jest wynikiem miłości do Boga i realnego z Nim spotkania, ale jednocześnie niesie za sobą Boże obietnice

Otóż, Bóg obiecuje, że kiedy przyniesiemy dziesięcinę do Bożego domu, to On wyleje na nas swoje błogosławieństwo, ochroni nasze zasoby, sprawi, że plon naszych rąk nie będzie niszczony i zaprzepaszczany, bo zabroni szarańczy pożerać nasze plony, a to, co robimy nie pozostanie bez owocu

Uwierz Bogu

Pan jest naszym zaopatrzeniem, wszystko co mamy należy do Niego, a my mamy tylko dobrze gospodarzyć jego bogactwem i systematycznie oddawać mu 10% naszych przychodów. Rób tak, a inni będą dostrzegać błogosławieństwo, które będzie nad Tobą i w ten sposób sami zostaną zachęceni do oddawaniu Bogu dziesięciny

Dziesięcina, a dawanie “na tacę”…

Biblia daje nam jasny rozdział pomiędzy oddawaniem dziesięciny, a wrzucaniem pieniędzy do “skarbony”, czy jak to się w naszym kraju powszechnie przyjęło mówić “na tacę”

Kiedy dajesz dziesięcinę realizujesz Boży obowiązek i współfinansujesz misję i wizję jaką ma pełnić kościół Jezusa Chrystusa na Ziemi

Kiedy dajesz co niedziela “na tacę” współfinansujesz niedzielne wydarzenie jakim jest nabożeństwo, ale musisz wiedzieć, że kościół działa przez cały tydzień – 365 dni w roku kontra 52 niedziele

Dziesięcina – czy na pewno musisz?

Dawaj ochotnie dziesięcinę. Nie dawaj jej automatycznie, nie ustawiaj sobie stałych zleceń, ale kiedy dajesz dziesięcinę zrób to z modlitwą

Zanim klikniemy przycisk „przelej” czy przekażemy kopertę z dziesięciną, zatrzymajmy się i zwróćmy się w modlitwie do Boga. To niezwykła rzecz się dzieje. Przekazujemy Bogu 10 % naszych dochodów, a On obiecał nam otwarcie niebios i błogosławieństwo

Przypomnij Mu o tym, powiedzmy, że wierzymy, w to, co obiecał – nie po to, jakoby On zapomniał, ale po to, żeby wzmocnić naszą wiarę i przekonanie, że stanie się tak jak Bóg obiecał

Trzymajmy Go za słowo. Wszystkie Jego obietnice przecież znalazły swoje TAK w Jezusie. Niech dawanie dziesięciny będzie świadomym i radosnym aktem, a nie tylko kliknięciem przycisku „przelej”

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *