strzałka na drodze, człowiek stojący na drodze

KROK

Dzisiaj świat proponuje człowiekowi wiele dróg do wyboru, wiele z nich wyprowadzi Cię na manowce, ale jeśli będziesz dziś słuchał słów Pana ostoisz się na Jego ścieżce i wybierzesz jedyną słuszną drogę – kroczyć po śladach Jezusa. Zrób dziś KROK_w stronę nieba

Księga Micheasza 4:2 … niech nas nauczy dróg swoich, byśmy chodzili Jego ścieżkami

Droga na zatracenie

Biblia i sam Jezus daje Ci ostrzeżenie przed fałszywym nauczaniem, które będzie Cię prowadzić na drogę zatracenia, drogę wiodącą do śmierci, drogę, która odwiedzie nas od prawdziwego Boga

Ewangelia Łukasza 21:8 … strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: “Ja jestem” oraz: “Nadszedł czas”. Nie chodźcie za nimi!

Wybierz dobrą drogę

Pan podpowiada jakie czyny pomogą Ci pozostać na dobrej drodze, drodze, którą Bóg zaplanował dla Ciebie, drodze, którą kierował się Jego syn

List do Rzymian 12:9-13 … miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu! Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali! Zaradzajcie potrzebom świętych! Przestrzegajcie gościnności!

Podążaj Jego drogami

Bóg pokazuje Ci w jaki sposób i za jakimi wartościami masz podążać, aby zdobyć nagrodę – życie wieczne

1 List do Tymoteusza 6:11-14 … podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością! Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i [o nim] złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków … ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa

Nie schodź z Jego ścieżki

Nie odwracaj się od swojego Boga, nie schodź z Jego ścieżki i nie daj się pokonać Diabłu, który pragnie Cię odwieźć z drogi sprawiedliwości

2 List św. Piotra 2:20-22 … jeżeli bowiem uciekają od zgnilizny świata przez poznanie Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, a potem oddając się jej ponownie zostają pokonani, to koniec ich jest gorszy od początków. Lepiej bowiem byłoby im nie znać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją odwrócić się od podanego im świętego przykazania. Spełniło się na nich to, o czym słusznie mówi przysłowie: Pies powrócił do tego, co sam zwymiotował, a świnia umyta – do kałuży błota

Pomóż innym

Pan stawia Cię na drodze innych ludzi, daj im szansę na powrót na Jego ścieżkę

List Jakuba 5:19-20 … jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy

KROK_w stronę nieba

Jeśli chcesz kroczyć Jego drogą musisz wykonać pierwszy krok. Zachęcam Cię do wzięcia udziału w naszej nowej kwietniowej konferencji KROK_w stronę nieba

  • gdzie? – kościół Świdnica dla Jezusa
  • kiedy? – 29 kwietnia 2017
  • za ile? – darmowy wstęp

Pragniemy, żeby ta konferencja stała się dla Ciebie początkiem drogi w stronę Nieba. Czasem odnowienia relacji z Bogiem, czasem ukierunkowania swojej drogi i czasem nabierania rozpędu od KROK-u do biegu

1 List do Koryntian 9:24 … czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali

…abyś na końcu tej drogi mógł powiedzieć: W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem (2 Tym. 4:7)

CZEKAMY NA CIEBIE!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *