serce ręce dłonie

Nowe serce

W ciągu przeciętnego życia człowieka serce uderza 2,5 miliarda razy. Od dawna wiadomo, że serce to nie tylko narząd służący do przepompowywania krwi, ale że też posiada inne, nie do końca odkryte funkcje. Umysł widzi rzeczywistość taką jaką „myśli”, że jest, natomiast serce „widzi” rzeczywistość taką jaka jest

Zatwardziałe serce człowieka

We współczesnym świecie serca wielu ludzi są twarde, zamknięte i niedostępne. Choć człowiek od tysięcy lat jest w stanie obrabiać kamień to nie jest i nie będzie nigdy w stanie obrobić swojego zatwardziałego serca, ale jest ktoś kto jest w stanie dać człowiekowi nowe serce: otwarte na ludzkie cierpienie, dzielące się miłością, współczujące i chętne do pomocy. Tym kimś, który jest w stanie nas obdarować nowym sercem jest właśnie Bóg

Ew. Jana 12:40 … Zaślepił ich oczy i twardym uczynił ich serce, żeby nie widzieli oczami oraz nie poznali sercem i nie nawrócili się

Nowe serce

Pan nie zmiękcza naszego starego zatwardziałego serca, gdyż ma inny plan – On chce dać nam nowe serce, serce mięsiste podatne na działanie Jego Ducha

Księga Ezechiela 36:26-27 … dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali

Hebrajczyków 3:7-8 … dlatego [postępujcie], jak mówi Duch ŚwiętyDziś, jeśli głos Jego usłyszycie nie zatwardzajcie serc waszych

Jak chronić swoje serce?

  • Nawróć się i ochrzcij

Dz. Apostolskie 2:38 … nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego

  • Nie pozwól, by porywał Cię nurt podążających szeroką drogą ludzi niewiary

Dz. Apostolskie 2:40 … ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia

  • Dołącz do lokalnego kościoła i miej z nim społeczność

Dz. Apostolskie 2:42-46 … trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach … przebywali razem i wszystko mieli wspólne … przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca

  • Czyń dobro i odwróć się od zła

Efezjan 5:10-11 … dochodźcie tego, co jest miłe Panu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności

  • Zachowaj ufności i nadzieję

Hebrajczyków 3:6 … Chrystus jako syn był ponad domem jego; a domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję

  • Nie zatwardzaj swojego serca

Hebrajczyków 3:8 … nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu

  • Trwaj w bliskiej społeczności z Bogiem

Hebrajczyków 3:12 … baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego

  • Napominaj swojego brata jeśli czyni nieprawość

Hebrajczyków 3:13 … napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa ”dzisiaj”, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu

  • Zachowuj niewzruszenie ufność, jaką miałeś na początku

Hebrajczyków 3:14 … staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku

  • Słuchaj Jego głosu

Hebrajczyków 3:15 … dziś, jeśli głos jego usłyszycie, Nie zatwardzajcie serc waszych

 

 

Piotr Tomaszewski

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *