krzyż zachód słońca

Kim jest dla mnie Jezus?

Historia odnotowała wiele wybitnych postaci, które zapisały się chlubnymi dokonaniami. Różne społeczności są dumne ze swoich znamienitych przodków. Jednak bez wątpienia Mistrz z Nazaretu był naprawdę wyjątkowy i jedyny w dziejach ludzkości

Mt 16,13-17 … gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.
Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”

Kim jest Jezus dla tego świata?

Nauczyciel pyta swoich przyjaciół o to, co ludzie mówią na Jego temat? Moglibyśmy powiedzieć, że robi sondę, ankietę. I patrząc na wyniki, które prezentują apostołowie, wydają się być one w miarę satysfakcjonujące, bo jest On stawiany na równi z tak wielkimi, poważnymi i szanowanymi postaciami jak Jan Chrzciciel, Eliasz, Jeremiasz czy któryś z proroków. Ludzie nie rozpoznali w Nim Boga, gdyż brak im było bliskiej relacji, jak z najbliższym przyjacielem

Kim jest Jezus dla uczniów?

Jezusowi ta odpowiedź nie wystarcza. To, co mówili ludzie, było ważne, ale przecież nikomu innemu tak jak im, czyli Dwunastu, nie było dane przebywać z Nim codziennie. Czy są w stanie wykrzesać z siebie coś więcej niż powtarzane przez tłumy opinie? „A wy za kogo Mnie uważacie?” – pyta wprost, nie pozostawiając możliwości na odpowiedzi lawirujące i pokrętne

Kim jest dla mnie Jezus?

On jest punktem odniesienia dla wszystkiego, co istnieje. Każdy człowiek, chcąc nie chcąc, musi na swój sposób ustosunkować się do Jezusa. Odnieść się do Niego własnym umysłem i życiem. Od tego, kim jest dla mnie Jezus, zależy tak naprawdę, kim ja jestem

Zobacz swoją historię chodzenia za Jezusem, czego doświadczyłeś u Jego boku, jakie chwile spędzone z Nim najbardziej pamiętasz? Co w mojej relacji do Jezusa uważam za najważniejsze? Jakie słowa Jezusa najbardziej zmieniły moje życie?

Piotr Tomaszewski

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *