pomost zachód słońca

Przyjaciel na śmierć i życie

Kiedy oddajesz swoje życie Chrystusowi, to już nigdy nie będziesz musiał sam rozwiązywać swoich problemów, nigdy! Już nigdy nie musisz czuć się niekochany. Już nigdy nie musisz czuć, że nikt ci nie pomoże, ponieważ On obiecał, że nigdy cię nie opuści ani cię nie porzuci.


Budowanie zaufania

Będziesz musiał wiele nauczyć się na temat swojej relacji z Bogiem, wiele nauczyć się na temat Bożego charakteru, abyś nauczył się, jak zaufać Mu we wszystkim, ale tak naprawdę bycie chrześcijaninem jest wspaniałą podróżą.

5 Mojż. 4,31 … gdyż Pan, twój Bóg, jest Bogiem miłosiernym, nie opuści cię ani cię nie zniszczy i nie zapomni o przymierzu z ojcami twoimi, które im zaprzysiągł.


Prawdziwa przyjaźń 

Pan nigdy nie zawodzi swoich przyjaciół i jako prawdziwy przyjaciel jest zawsze wierny i lojalny. Prawdziwy przyjaciel jest zawsze szczery, nawet gdy prawda nie jest dla nas przyjemna. Wybieraj takich przyjaciół, którzy kochają Boga i mają czyste serca.

5 Moj 31,8 … Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię; nie bój się więc i nie trwóż się!


Wymuszona samotność

Gdy czujesz się samotny z powodu śmierci kogoś bliskiego, pamiętaj, że Bóg jest z tobą. Śmierć nie kończy wszystkiego. Nawet jeżeli rodzice się ciebie wyrzekną, Bóg nigdy tego nie zrobi.

Ps 23,4  … choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, Laska twoja i kij twój mnie pocieszają.

Ps 27,10 … choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie.


Zawsze z Nim

Bóg nigdy nas nie porzuci. Nigdy nie jesteśmy całkiem sami. Biblia mówi:

Iz 54,10 … a choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje.

J 14,18 … nie zostawię was sierotami, przyjdę do was.

Hbr 13,5 … nie porzucę cię ani cię nie opuszczę.


Przyjaciel na śmierć i życie

Jezus jest doskonałym przykładem prawdziwego przyjaciela, ponieważ On życie swoje oddał za swoich „przyjaciół.” Poza tym, każdy może stać się jego przyjacielem poprzez zaufanie mu jako osobistemu zbawicielowi, gdy rodzi się na nowo i otrzymuje w nim nowe życie.

 

Piotr Tomaszewski

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *